Jesteś w: Home » Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Pedagogika » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Pedagogika » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

33-100 Tarnów, Małopolskie
Rynek 9, Zobacz na mapie
Tel: (14) 688-00-19
Fax: (14) 688-00-19 w. 70
WWW: http://www.mwse.edu.pl
Email: mwse@mwse.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kurs podstawowy

 

Przedmioty:

 • antropologia i etyka filozoficzna
 • bhp z elementami ergonomii
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • edukacja zdrowotna
 • elementy statystyki
 • emisja i higiena głosu
 • filozofia wychowania
 • historia myśli pedagogicznej
 • język obcy
 • komunikacja interpersonalna
 • metodologia badań pedagogicznych
 • ochrona własności intelektualnej z etyką zawodową
 • pedagogika specjalna
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • podstawy filozofii
 • podstawy prawa oświatowego
 • podstawy socjologii
 • pojęcia i systemy pedagogiczne I
 • pojęcia i systemy pedagogiczne II
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • propedeutyka studiów i przysposobienie biblioteczne
 • psychologia ogólna
 • psychologia społeczna
 • psychologia wychowania
 • technologia informacyjna
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • wprowadzenie do ekonomii
 • wychowanie fizyczne

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Przedmioty:

 • edukacja ogólnotechniczna z metodyką
 • gra na instrumencie muzycznym
 • język obcy
 • kultura fizyczna z metodyką w edukacji elementarnej
 • media w edukacji
 • metodyka edukacji językowej w klasach I-III
 • modele i strategie edukacji zintegrowanej
 • muzyka dla dzieci
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika zabawy
 • plastyka i strategie edukacji plastycznej
 • podstawy pedagogiki przedszkolnej
 • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 • projektowanie procesu edukacji zintegrowanej
 • projektowanie strategii edukacyjnych w przedszkolu
 • przedmioty do wyboru
 • psychologia rozwojowa z elementami logopedii
 • socjologia rodziny
 • seminarium dyplomowe
 • strategie w kształceniu matematycznym w klasach I-III
 • wczesna edukacja środowiskowa
 • wiedza o języku
 • wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Pedagogika resocjalizacyjna

 

Przedmioty:

 • diagnoza zaburzeń w zachowaniu
 • język obcy
 • media w edukacji
 • metodyka pracy korekcyjnej z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym
 • negocjacje i mediacje w resocjalizacji
 • patologie społeczne z elementami kryminologii
 • pedagogika penitencjarna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika społeczna
 • podstawy prawne resocjalizacji
 • polityka i profilaktyka społeczna
 • pomoc postpenitencjarna
 • praca socjalna
 • praca z rodziną dysfunkcyjną
 • profilaktyka i terapia uzależnień
 • przedmioty do wyboru
 • psychologia kliniczna i społecznego niedostosowania
 • psychopatologie z elementami psychiatrii
 • seminarium dyplomowe
 • socjologia rodziny

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

 

Przedmioty:

 • diagnoza w działalności społeczno-opiekuńczej
 • język obcy
 • media w edukacji
 • metodyka pracy społeczno-opiekuńczej w szkole i innych placówkach oświatowo-wychowawczych
 • metodyka terapii zajęciowej
 • negocjacje i mediacje w pracy społeczno-opiekuńczej
 • opieka paliatywna
 • patologie społeczne z elementami kryminologii
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika społeczna
 • podstawy gerontologii
 • podstawy pracy społeczno-opiekuńczej
 • polityka i profilaktyka społeczna
 • praca socjalna i środowiskowe projekty opiekuńczo-socjalne
 • praca z rodziną dysfunkcyjną
 • profilaktyka i diagnoza potrzeb społecznych i środowiskowych
 • profilaktyka uzależnień
 • przedmioty do wyboru
 • psychologia rodziny
 • seminarium dyplomowe
 • socjologia wychowania
 • socjoterapia