Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Turystyka i rekreacja

33-100 Tarnów, Małopolskie
Rynek 9, Zobacz na mapie
Tel: (14) 688-00-19
Fax: (14) 688-00-19 w. 70
WWW: http://www.mwse.edu.pl
Email: mwse@mwse.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kurs podstawowy


Przedmioty:

 • BHP z elementami ergonomii
 • ekologia i ochrona środowiska
 • ekonomia
 • ekonomika turystyki i rekreacji
 • etyka
 • filozofia
 • fizjologia człowieka
 • geografia turystyczna
 • historia architektury i sztuki
 • języki obce (2 na st. stacj.; 1 na st. niest.)
 • krajoznawstwo
 • metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
 • pedagogika czasu wolnego
 • podstawy marketingu
 • podstawy rachunkowości
 • podstawy rekreacji
 • podstawy turystyki
 • psychologia
 • socjologia
 • technologia informacyjna
 • turystyka i rekreacja na terenach wiejskich
 • wprowadzenie do prawa
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie projektami w turystyce i rekreacji

Obsługa ruchu turystycznego


Przedmioty:

 • hotelarstwo
 • język obcy (2 na st. stacj; 1 na st. niest)
 • obsługa klienta (z warsztatami praktycznymi)
 • ochrona własności intelektualnej
 • organizacja i działalność biur podróży
 • organizacja i funkcjonowanie jednostek ORT
 • polityka turystyczna Polski i UE
 • prawo w turystyce i rekreacji
 • programowanie i realizacja imprez turystycznych
 • propedeutyka pracy pilota wycieczek wraz z zajęciami praktycznymi (targi Berlin)
 • rynki turystyczne
 • systemy informatyczne w turystyce
 • turystyka specjalistyczna
 • turystyka dzieci i młodzieży
 • tworzenie i zarządzanie atrakcjami turystycznymi
 • wprowadzenie na rynek oferty turystycznej
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe

Hotelarstwo


Przedmioty:

 • funkcjonowanie zakładów gastronomicznych
 • hotelarstwo
 • język obcy (2 na st. stacj; 1 na st. niest)
 • międzynarodowe rynki hotelarskie i gastronomiczne
 • obsługa klienta (z warsztatami praktycznymi)
 • ochrona własności intelektualnej
 • organizacja i funkcjonowanie jednostek ORT
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim
 • organizacja usług hotelarskich i gastronomicznych
 • polityka turystyczna Polski i UE
 • prawo w turystyce i rekreacji
 • rynki turystyczne
 • systemy informatyczne w hotelarstwie
 • usługi dodatkowe w hotelarstwie i gastronomii
 • wprowadzenie na rynek oferty w hotelarstwie i gastronomii
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe

Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną


Przedmioty:

 • anatomia z biomechaniką
 • antropomotoryka
 • fitnessowe formy ruchu
 • fizjologia pracy i wypoczynku
 • gerontologia
 • język obcy (2 na st. stacj; 1 na st. niest)
 • masaż klasyczny i punktowy
 • medycyna sportu
 • obsługa klienta (z warsztatami praktycznymi)
 • ochrona własności intelektualnej
 • odnowa biologiczna z elementami fizykoterapii
 • odnowa psychiczna i ćwiczenia psychofizyczne
 • organizacja imprez rekreacyjnych
 • prawo w turystyce i rekreacji
 • przedmioty fakultatywne
 • rynki turystyczne
 • seminarium dyplomowe
 • trening zdrowotny
 • żywienie człowieka

Pedagogika czasu wolnego


Przedmioty:

 • andragogika
 • fitnessowe formy ruchu
 • fizjologia pracy i wypoczynku
 • język obcy (2 na st. stacj; 1 na st. niest)
 • kulturalno-rozrywkowe formy rekreacji
 • obsługa klienta (z warsztatami praktycznymi)
 • ochrona własności intelektualnej
 • odnowa psychiczna
 • organizacja i funkcjonowanie jednostek ORT
 • organizacja imprez rekreacyjnych
 • prawo w turystyce i rekreacji
 • rynki turystyczne
 • sporty rekreacyjne
 • trening zdrowotny
 • turystyka międzynarodowa
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe