Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Zarządzanie

33-100 Tarnów, Małopolskie
Rynek 9, Zobacz na mapie
Tel: (14) 688-00-19
Fax: (14) 688-00-19 w. 70
WWW: http://www.mwse.edu.pl
Email: mwse@mwse.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kurs podstawowy

Przedmioty:

 • badania marketingowe
 • encyklopedia prawa
 • etykieta w biznesie
 • filozofia
 • finanse przedsiębiorstwa
 • informatyka w zarządzaniu
 • język obcy (2 na st. stacj; 1 na st. niest)
 • kultura języka
 • marketing
 • matematyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • mikroekonomia
 • podstawy finansów
 • podstawy rachunkowości
 • podstawy zarządzania
 • prawo gospodarcze
 • psychologia
 • rachunkowość finansowa
 • socjologia
 • statystyka opisowa
 • technologia informacyjna
 • teoria organizacji
 • wychowanie fizyczne
 • zachowania organizacyjne

Zarządzanie firmą

Przedmioty:

 • analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
 • biznes plan
 • firma symulacyjna - warsztaty
 • język obcy
 • marketing w handlu i usługach, e-handel
 • metody organizacji i zarządzania
 • ochrona własności intelektualnej
 • organizacja i techniki handlu zagranicznego
 • public relations
 • zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Przedmioty:

 • analiza finansowa
 • controlling
 • finanse międzynarodowe
 • firma symulacyjna - warsztaty
 • język obcy
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • ochrona własności intelektualnej
 • rachunek kosztów i wyników
 • rachunkowość międzynarodowa
 • rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe

Zarządzanie ubezpieczeniami

Przedmioty:

 • analiza finansowa w ubezpieczeniach
 • firma symulacyjna - warsztaty
 • język obcy
 • ochrona własności intelektualnej
 • organizacja i techniki ubezpieczeń
 • prawo ubezpieczeniowe
 • rynek finansowy
 • rynek ubezpieczeń w Polsce i UE
 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenia życiowe
 • wprowadzenie do ubezpieczeń
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe

Zarządzanie i administracja publiczna

Przedmioty:

 • ekonomika i organizacja sektora publicznego
 • gospodarka regionalna
 • język obcy
 • ochrona własności intelektualnej
 • polityka społeczno-gospodarcza
 • prawo administracyjne
 • prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • public relations
 • rachunkowość budżetowa
 • system administracji publicznej w Polsce
 • zamówienia publiczne
 • zarządzanie finansami publicznymi
 • zarządzanie gminą
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe

Gospodarka nieruchomościami

Przedmioty:

 • ekonomika nieruchomości
 • ekonomika projektowania
 • firma symulacyjna - warsztaty
 • gospodarka nieruchomościami
 • język obcy
 • ochrona własności intelektualnej
 • planowanie przestrzenne
 • podstawy geodezji
 • prawne aspekty budownictwa i nieruchomości
 • proces inwestycyjny
 • rynek nieruchomości
 • techniczne podstawy budownictwa
 • zarządzanie ekonomiczno-finansowe
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe

Informatyka w zarządzaniu

Przedmioty:

 • algorytmy i struktury danych
 • bazy danych
 • firma symulacyjna - warsztaty
 • język obcy
 • metody i języki programowania I
 • metody i języki programowania II
 • narzędzia informatyki i oprogramowanie użytkowe
 • ochrona własności intelektualnej
 • projektowanie systemów informatycznych
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe

Integracja europejska

Przedmioty:

 • finanse Unii Europejskiej
 • firma symulacyjna - warsztaty
 • integracja gospodarcza i walutowa
 • jednolity rynek europejski
 • język obcy
 • lobbing w Unii Europejskiej
 • międzynarodowy transport i spedycja
 • ochrona własności intelektualnej
 • organizacja i techniki handlu zagranicznego
 • polityka regionalna Unii Europejskiej
 • prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • public relations
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedmioty fakultatywne
 • seminarium dyplomowe