Jesteś w: Home » Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

33-100 Tarnów, Małopolskie
Rynek 9, Zobacz na mapie
Tel: (14) 688-00-19
Fax: (14) 688-00-19 w. 70
WWW: http://www.mwse.edu.pl
Email: mwse@mwse.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Rektor

prof. zw. dr hab. Zenon Muszyński

33-100 Tarnów, Rynek 9, p. 05
tel. (14) 688 00 20
rektor@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach: toku studiów - odwołań od decyzji Dziekana, odwołań od decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, w sprawach dyscyplinarnych.

Godziny przyjęć studentów:
czwartek 12:30-15:00

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie Uczelni: tel. (14) 688 00 20, mwse@mwse.edu.pl
Podania do J.M. Rektora należy składać w sekretariacie Uczelni

 

Kanclerz

mgr Zofia Kozioł

33-100 Tarnów, Rynek 9, p.06
tel. (14) 688 00 20
kanclerz@mwse.edu.pl, koziolz@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach finansowych: opłaty czesnego, opłat dodatkowych, płatności w ratach zindywidualizowanych, przesunięcia terminu płatności, zaległości finansowych oraz w sprawach związanych z organizacją imprez studenckich i ich finansowaniem.

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek 12:30-15:00; czwartek 12:30-15:00

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie Uczelni: tel. (14) 688 00 20, mwse@mwse.edu.pl.
Podania do Kanclerza należy składać w sekretariacie Uczelni; podania w sprawie opłat za studia mogą być również składane w Kwesturze (Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12, tel. (14) 688 00 12)

 

Wicekanclerz

mgr Renata Mielak

33-100 Tarnów, Rynek 9, p. 07
tel. (14) 688 00 20 w. 75
e-mail: rmielak@mwse.edu.pl

Godziny przyjęć stron:
poniedziałek: 10:00-12:00
czwartek: 10:00-12:00

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki oraz Wydziału Nauk Społecznych

dr inż. Anna Wojtowicz

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 4 (parter)
tel. (14) 688 00 10, 688 00 11, 688 00 16 w. 510
dziekan@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach: przyjęć na studia, reaktywacji, skreśleń z listy studentów, indywidualnych toków studiów, pomocy materialnej (stypendia naukowe, socjalne, zapomogi), zaliczeń i egzaminów komisyjnych, realizacji przedmiotów z zakresu różnic programowych, odwołań od decyzji kierowników jednostek podległych Dziekanowi.

Godziny przyjęć studentów: czwartek 15:00-16:00

 

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki

mgr Bożena Niekurzak

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. (14) 688 00 11 w. 514
dziekanat@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów kierunku Zarządzanie w sprawach: przedłużenia sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich, zmiany trybu studiów, grup, praktyk zawodowych.

Godziny przyjęć studentów: poniedziałek, wtorek: 14:00-16:00, piątek: 10:00-12:00
sobota, niedziela zgodnie z harmonogramem dyżurów

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Renata Smoleń

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. (14) 688 00 11 w. 514
dziekanat@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów kierunku Pedagogika w sprawach: przedłużenia sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich, zmiany trybu studiów, grup, praktyk zawodowych.

Godziny przyjęć studentów: czwartek: 10:00-11:00, piątek: 16:00-17:00
sobota, niedziela zgodnie z harmonogramem dyżurów