Jesteś w: Home » Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

33-100 Tarnów, Małopolskie
Rynek 9, Zobacz na mapie
Tel: (14) 688-00-19
Fax: (14) 688-00-19 w. 70
WWW: http://www.mwse.edu.pl
Email: mwse@mwse.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
33-100 Tarnów, Rynek 9
tel. (14) 688 00 18 w. 53, fax (14) 688 00 17 w. 52
redakcja@mwse.edu.pl

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest wydawcą publikacji, zawierających rezultaty prowadzonych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uczelni badań naukowych, jak również materiałów dydaktycznych (skryptów uczelnianych i materiałów pomocniczych), mających za zadanie ułatwić studiującej młodzieży dostęp do dorobku naukowego nauczycieli akademickich i usprawnić proces dydaktyczny.

Publikacje książkowe, które ukazały się nakładem wydawnictwa MWSE, adresowane do szerokiego grona odbiorców, w sposób istotny przyczyniają się upowszechniania edukacji ekonomicznej. Ich autorzy podejmują próbę przybliżenia czytelnikowi współczesnych problemów zarządzania, konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku europejskim, integracji politycznej i gospodarczej krajów europejskich.
Uczelnia publikuje także Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie - periodyk, zamieszczający dorobek naukowy pracowników MWSE oraz materiały opracowywane przez współpracujących z nią wybitnych praktyków gospodarczych.
Wydawnictwa naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej są otwarte dla autorów - naukowców i praktyków z innych ośrodków, zajmujących się problematyką szeroko pojętej ekonomii, zarządzania oraz turystyki i rekreacji. Zapraszamy do współpracy.